LILL-SKANSEN
Projekt efter parallellt uppdrag

Beställare Stiftelsen Skansen
Byggår 2010-2012
Omfattning ca 1500 m²

» Läs mer
» Tillbaka
Lill-Skansen är Skansens nya året-runt anläggning riktad till barn. Här får barn möjlighet att möta ett urval av vilda nordiska djur, hus- och tamdjur.
Hagar och djurhägn kompletterar inomhusutställningen som består av olika djurbiotoper utformade utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
Byggnaderna är i skala och materialitet inspirerade av de kringliggande äldre kulturhistoriska miljöerna, men har getts ett samtida uttryck och detaljering. Stommen utgörs av massivträelement, vilka invändigt exponeras i tak och väggar. Projektet har möjliggjorts genom att Konsumentförening Stockholms projektpartnerskap med Skansen.