VISTET

Beställare Inredningsgruppen AB, Svensk Form och Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland
Byggår Kalmar 1997, Stockholm 1999
Omfattning 140 m²

» Läs mer
» Tillbaka
Ett utvecklingsprojekt i trätungt byggande initierat av Bertil Harström. Syftet var att försöka skapa ett nytt typhus med ytterväggar i traditionell timringsteknik. Bland annat utvecklades en självdränerande timmerknut och fönster med karm i radialsågteknik. Huset ritades tillsammans med Thomas Sandell och har visats vid flera utställningar.